Monday 1 April 2013

SOALAN -PEMBANGUNAN MASYARAKAT : TEKS SULALATUS SALATIN (SS) - MOBILITI
2. PEMBANGUNAN MASYARAKAT :
TEKS SULALATUS SALATIN (SS) - MOBILITI
2.2          SOSIAL

2.2.3      MOBILITI
Kehendak sukatan KMK:
Calon seharusnya dapat;
(a) Menghuraikan mobiliti sosial dalam pembangunan masyarakat

Takrifan & Skop Mobiliti Sosial:
“Konsep mobiliti sosial merujuk kepada proses seseorang watak/individu berubah atau bergerak posisi atau kedudukan mereka daripada satu tahap ke tahap yang lain sama ada secara menurun atau menaik dalam sesebuah masyarakat. Perubahan kedudukan dalam masyarakat ini boleh jadi berlaku disebabkan oleh perubahan dari segi pendidikan, pangkat, kekayaan, perubahan status hubungan kekeluargaan, penglibatan dalam politik, kegiatan bermoral dan tidak bermoral, kesalahan jenayah dan sebagainya. Individu atau watak yang tidak mengalami sebarang perubahan statusnya dalam masyarakat kerana tiada kontak dengan faktor-faktor perubahan sosial itu tadi dianggap tiada anjakan dari segi mobiliti sosialnya dan dianggap mengalami mobiliti sosial yang mendatar atau statik.”

SOALAN RANGSANGAN TEKS SULALATUS SALATIN (SS) – MOBILITI

SOALAN 1:
Teks Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu) banyak mengisahkan perubahan status (mobiliti sosial) seperti yang terakam dalam teks tersebut. Dengan merujuk watak-watak yang terlibat dan peristiwa yang dialami, bincangkan perubahan status sosial yang berlaku ke atas watak-watak yang terlibat, jenis mobiliti sosial sama ada menaik atau menurun, punca berlaku dan kesan  mobiliti sosial tersebut.[ 25 markah ]

SKEMA JAWAPAN:

Pendahuluan: (3 markah)
·         Teks Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu) banyak merakamkan perubahan status sosial yang dialami oleh watak-watak penting dalam pengkisahan sejarah ini. Perubahan status sosial ini melibatkan kelompok Raja dan kerabatnya, pembesar-pembesar utama negara, kelompok agama dan golongan rakyat biasa/hamba.
·         Perubahan status sosial / taraf dalam masyarakat di zaman pemerintahan Kesultanan Awal Melayu (Kerajaan Melayu Palembang, Bentan dan Temasik/Singapura) dan Kesultanan Melayu Melaka disebabkan oleh faktor perkahwinan, penghormatan, jasa dan bakti terhadap Sultan/Pemerintah, kebolehan istimewa, kekayaan, peperangan, korban penyelesaian konflik, dan faktor suaka politik (perlindungan politik).
·         Interaksi watak dengan kontak sosial, ekonomi, politik, agama dan sebagainya akan  menyebabkan berlakunya perubahan status menegak (menaik) atau menurun  kepada watak-watak atau individu yang terlibat. Kesannya individu itu akan dipandang mulia dan hormat oleh Sultan dan pemerintah luar, masyarakat setempat dan sebagainya.

Isi-isi Penting: (Mobiliti Sosial Menurun)

F1: Demang Lebar Daun (Pembesar/Pemerintah Kerajaan Palembang) dan Wan Seri Beni (Puteri Raja Bintan) memberi laluan kepada Seri teri Buana (Nila Utama) untuk menjadi Raja di dua kerajaan itu sebagai penghormatan bahawa Seri Teri Buana berketurunan Nabi Adam, Iskandar Zulkarnain dan Raja kerajaan besar dari Benua Keling iaitu salasilah daripada Anak Raja Suran.
Faktor Mobiliti: Penghormatan/Ketokohan/Ehsan
Jenis Mobiliti: Menurun
Berlaku penurunan status sosial ke atas kedua-dua pemimpin utama ini setelah kerajaan itu diserahkan kepada Seri Teri Buana (Nila Utama) atas rasa hormat (penghormatan), ketokohannya dan perasaan belas kasihan (ehsan) kerana STB tiada kerajaan yang besar seperti saudara kandungnya Nila Pahlawan (Raja Daerah Minangkabau) dan Krisyna Pandita (Kerajaan Tanjung Pura).
HC1: Mobiliti sosial menurun ini berlaku ke atas Demang Lebar Daun kerana pada ketika itu Kerajaan Palembang belum mempunyai seorang Raja. Beliau adalah selaku Demang (pemerintah bertaraf pembesar) mahu supaya Palembang setara dengan kerajaan lain seperti Minangkabau dan Tanjung Pura yang telah mempunyai Raja iaitu setelah Nila Pahlawan dan Krisyna Pandita iaitu saudara/adik beradik kepada Nila Utama. Demang Lebar Daun daripada menjadi pemerintah utama Palembang (bertaraf Raja) kemudiannya menurunkan tarafnya menjadi pembesar mewakili rakyat Palembang bertaat setia kepada Nila Utama (Seri Teri Buana).
HC2: Wan Seri Beni (Puteri Raja Bintan) menyerahkan takhta dan kerajaannya setelah menjadikan Seri Teri Buana (STB) sebagai anak angkatnya. Dia sanggup turun takhta menjadi ibu angkat kepada STB kerana menyedari dia seorang perempaun yang telah berusia dan percaya kebolehan STB memimpin kerajaannya. Mobiliti sosial menurun ini jelas berlaku ke atas Wan Seri Beni dan dia bertindak sebagai penasihat kepada STB sehinggalah STB membuka pula kerajaan baharu iaitu Kerajaan Temasik /Singapura.
HC3: (Kesan Mobiliti): STB menjadi lebih yakin membuka dan mengasaskan kerajaan yang lebih besar iaitu Singapura setelah mendapat dokongan kedua-dua pemerintah ini iaitu Demang Lebar Daun dan Wan Seri Beni. Segala kekuatan (rakyat dan hasil mahsul negeri Palembang dan Bintan) digunakan untuk membuka kerajaan baru iaitu Kerajaan Singapura.

F2: Tun Kudu anak Bendahara Seri Wak Raja (kakak Tun Perak) telah mengalami penurunan darjat/status daripada bertaraf permaisuri Sultan Muzaffar Shah (Raja Kassim) menjadi isteri pembesar Melaka (isteri kepada Seri Nara Diraja) bagi mengelakkan konflik antara pembesar utama negeri iaitu Seri Nara Diraja dengan Tun Perak.
Faktor Mobiliti: Pergeseran/Konflik antara pembesar utama Melaka.
Jenis Mobiliti: Menurun
HC1: Tun Kudu asalnya merupakan anak bekas bendahara Melaka iaitu Bendahara Sri Wak Raja (yang membunuh diri kerana tersalah sangka bahawa Sultan Muhammad Syah iaitu bapa Sultan Muzaffar Shah enggan menerima permintaan mengadapnya). Beliau menjadi isteri dan menjadi Permaisuri Sultan Muzaffar Shah. Dia terkenal dengan kecantikannya tetapi agak juling sedikit. Dia ditalakkan oleh Sultan (diceraikan oleh Sultan) bagi menyelesaikan pergeseran antara Tun Perak dengan Seri Nara Diraja
HC2: Sultan Muzaffar Shah dan Tun Kudu terpaksa berkorban demi menyelamatkan pergeseran antara kedua tokoh pembesar utama Melaka ini. Kebetulan Seri Nara Diraja (SND) berkenan dengan Tun Kudu walaupun disindir oleh pengikutnya yang mengatakan bahawa SND telah tua dan tidak berupaya memperoleh zuriat setelah berkahwin dengan SND.
HC3: (Kesan Mobiliti):Hubungan kedua-dua pembesar menjadi akrab atas faktor perkahwinan. Kerajaan Melaka menjadi bertambah kukuh dan kuat untuk berhadapan dengan serangan Siam.

F3: Sultan Maliku’t Tahir (Raja Pasai) dan Maharaja Dewa Sura (Raja Indera Pura) tarafnya sebagai pemerintah/Raja/Sultan diturunkan setelah menjadi tawanan perang. Sultan Maliku’t Tahir ditawan oleh Raja Shahrun Nuwi (Siam), diculik dan dibawa lari ke Siam dan disuruh menjadi gembala ayam Raja. Maharaja Dewa Sura pula ditawan oleh Seri Bija Diraja (Panglima Melaka di Zaman Sultan Muzaffar Shah) dan dibawa ke Melaka menjadi gembala gajah Raja.
Faktor Mobiliti: Tawanan Perang Diraja
Jenis Mobiliti: Menurun
HC1: Sultan Malikut’t Tahir (Raja Pasai – putera sulung Sultan Maliku’l Salleh) telah ditipu dan diculik oleh Awi Dicu (hulubalang Siam) bersama-sama 4000 tenteranya dan dititahkan membawa hidup-hidup Sultan Maliku’t Tahir ke Siam kerana cemburu akan kehebatan Pasai yang menjadi tumpuan dagang dan santri (hlm.60-61). Selama berada di bawah tahanan Siam, Sultan Maliku’t Tahir disuruh mengembala/mebela ayam Raja. Jadi, jelaslah penghinaan yang diterima oleh Raja Pasai yang dihinakan menjadi gembala ayam seolah-olah bertaraf hamba abdi. Beliau kemudiannya diselamatkan oleh pembesarnya iaitu Sidi Ali Ghiatuddin  yang berjaya menyamar menjadi saudagar Arab dan mengenakan tipu helahnya untuk membawa pulang Raja Pasai itu.
HC2: Maharaja Dewa Sura, pemerintah Indera Pura ditawan oleh Seri Bija Diraja dan dibawa pulang ke Melaka sebagai tawanan perang. Semasa di Melaka beliau dijaga dengan baik oleh Bendahara Tun Perak dan disuruh menjadi pengembala gajah Raja kerana kemahirannya tinggi ilmu menjinakkan gajah. Berlaku penurunan darjat apabila beliau menjadi tawanan perang dan menetap di Melaka. Walaupun beliau kekal sebagai kerabat Raja dan diberi layanan bertaraf rakyat biasa, keturunannya selepas itu menjadi pembesar Melaka yang mahir mengenai hal ehwal menjinakkan gajah Raja dan jawatan itu dimonopoli oleh keturuannya.
HC3: (Kesan Mobiliti): Maharaja Dewa Sura turun taraf sebagai rakyat biasa di Melaka setelah hilang kekuasaan kerajaannya di Indera Pura. Beliau terus menetap di Melaka dan keturunan/warisnya sehingga ke zaman Sultan Mahmud diberi penghormatan menjaga, mengembala dan menjinakkan gajah Raja.  Waris keturunanannya juga berjaya menaikkan nama Raja Melaka atas kemahiran tinggi menjinakkan gajah ini.

F4: Sultan Abdul Jamal (Pemerintah Pahang dan sepupu Sultan Mahmud Shah) menurunkan darjatnya sebagai Sultan Pahang  dan memencilkan diri (beruzlah) di Lubuk Pelang (hlm. 233 – A-311) setelah murka dimalukan oleh Sultan Mahmud…”Kita diperbuat oleh Raja Melaka ini ‘Mulut disuapinya dengan pisang, pantat (punggung) dikaitnya dengan onak…” hlm.233/A-311/B-240. Dia menyerahkan takhtanya kepada anaknya Raja Masur/Sultan Mansur Syah sebagai pemerintah Pahang dan sebaliknya beliau “membuang diri” ke Lubuk Pelang untuk mengabdikan diri kepada Tuhan.
Faktor Mobiliti: Malu dan Terhina
Jenis Mobiliti: Menurun (Sultan – turun takhta menjadi syeikh/petapa)
HC1:Sultan Abdul Jamal dimalukan oleh Sultan Mahmud (sepupunya sendiri yang menjadi Raja Melaka) atas dua faktor iaitu Tun Teja anak Bendahara Pahang yang bakal menjadi permaisuri keduanya telah dilarikan oleh Hang Nadim ke Melaka. Keduanya, gajah kesayangannya (kenaikan Raja) “Ai Kening” dilarikan oleh Laksamana ke Melaka gara-gara mulutnya celupar “hendak melanggar Melaka” dengan gajah kesayangannya itu. Akhirnya Sultan Mahmud membuat tawaran kepada hulubalang dan perajurit Melaka agar membawa pulang “Ai Kening” hidup-hidup ke Melaka.
HC2: Sultan Abdul Jalil rasa terhina dan malu apabila saudara sepupunya sendiri dari Melaka sanggup mempermalukannya atas dua peristiwa itu lalu dia membuat keputusan menyerahkan tampuk pemerintahan kepada anaknya Sultan Mansur Shah dan beliau “membuang diri” atau “mengasingkan diri/bertapa” sebagai seorang “abid/syeikh” di Lubuk Pelang.
HC3: Kesan Mobiliti: Pahang sebagai naungan Melaka kemudiannya mengurangkan pergantungannya ke Melaka dan seolah-olah memutuskan hubungan diplomatik dengan Melaka. Buktinya selepas Sultan Mahmud dikalahkan oleh Peringgi, beliau tidak meminta bantuan daripada Pahang dan tidak menjadikan Pahang sebagai destinasi “ kerajaan Melaka dalam buangan”. Sebaliknya memilih Siak dan Kopak sebagai benteng terakhir bertempur dengan Peringgi (Portugis) dan akhirnya melarikan diri ke Johor dan menubuhkan Kerajaan Melayu Johor.

F5:  Sulta Maliku’l Mansur (Pemerintah Semundera) ditangkap oleh abangnya Sultan Malikul Tahir (Pemerintah Pasai), dijadikan tawanan dan dipenjarakan di Manjung.
Faktor Mobiliti: Motif Dendam/Cemburu
Jenis Mobiliti: Menurun (menjadi banduan)
HC1: Sultan Maliku’l Mansur telah membawa pulang dayang istana abangnya di Pasai. Ketika dia mengunjungi abangnnya di Pasai, Sultan Maliku’l Tahir tiada di istana tetapi dia telah melakukan “khilaf”/kesilapan membawa pulang seorang dayang istana tanpa izin daripada saudaranya itu. Akhirnya seorang pembesar Pasai telah membuat fitnah sehingga menyebabkan Sultan Maliku’t Tahir murka dan membunuh pembesar (memenggal kepala dan kepala disula di hadapan perahu) dan menangkap adiknya dan dipenjarakan di Manjung (sekarang ini di Perak).
HC2: Kesan Mobiliti: Peristiwa pathos “amat menyedihkan” berlaku ke atas Sultan Maliku’l Mansur apabila abangnya insaf dan mahukan adiknya dibawa pulang ke Semundera, Sultan Maliku’l Mansur telah mangkat di atas kubur Sidi Asma Yaumuddin, di Padang Maya. Sultan Maliku’t Tahir begitu menyesali perbuatannya dan memberi wasiat kepada anaknya  dan pembesar-pembesar sewaktu dia nazak (hampir menghembuskan nafas yang terakhir) agar tidak mengikut jejak kesilapannya.

F6: Sultan Mahmud Shah kehilangan takhta dan menjadi “Sultan dalam buangan” setelah Melaka dialahkan dan gagal bertahan di Kampar, Siak dan Kopak dan Bintan. Beliau juga “membuang diri” ke hulu Melaka setelah menyesali perbuatannya membunuh Bendahara Seri Maharaja dan kaum keluarganya dan Tun Fatimah (permaisurinya) terpaksa menuntut bela atas kematian suami, saudara kandung dan kaum keluarganya. 
Faktor Mobiliti: Kalah dalam Peperangan (Sultan/Kerajaan Dalam Buangan – Tiada Negeri/Menumpang Negeri Naungan Melaka) dan Menyesali Perbuatan Membunuh Tanpa Usul Periksa.
Jenis Mobiliti: Menurun (Raja dalam Buangan/Mengemis Makanan)
HC1: Sultan Mahmud menjadi Sultan yang tidak mempunyai kerajaan setelah Melaka dikalahkan oleh Ferenggi/Portugis. Beliau gagal bertahan di Kampar, Siak, Kopak dan Bintan. Akhirnya terpaksa menyeberang ke Johor dan menubuhkan Kerajaan Melayu Johor.
HC2: Beliau dan kaum kerabatnya juga dihinakan kerana tiada pembesar yang berlumba-lumba memenuhi keinginan Sultan Mahmud untuk mencari nasi kerana baginda kelaparan, kecuali Seri Diraja mengarahkan Sri Wak Raja (hlm. 232 B-290) yang terpaksa mencuri nasi dari periku belanga orang Gunung yang sedang bertanak dan membakar ikan. Keadaan ini seolah-olah beliau terpaksa mengemis meminta makanan daripada orang ketika berada di Kopak.
HC3: Sultan Mahmud memencilkan dirinya dan tidak menghiraukan hal ehwal istana setelah berasa sedih dan sesal akan kesilapannya membunuh Bendahara Seri Maharaja Tun Mutahir dan seluruh kaum kerabatnya. Dia “membuang diri” ke hulu Melaka sehinggalah Peringgi menyerang Melaka.
Kesan Mobiliti: a. Sultan Mahmud bertaraf Sultan dalam buangan (tiada mempunyai negeri/menumpanh negeri naungan Melaka di Kampar, Siak, Kopak dan Bintan)
b. Kerajaan Melaka menjadi lemah setelah kematian Bendahara Seri Maharaja dan dikalahkan oleh Peringgi.
c. Wujud kerajaan Melayu Johor.

F7: Hang Tuah dilucutkan jawatan Laksamana dan dititahkan dibunuh kerana derhaka kepada Raja (difitnah bermain-main dengan perempuan Raja)
Faktor Mobiliti: Fitnah Pembesar yang irihati akan ketokohannya.
Jenis Mobiliti: Menurun (penderhaka/dipasung/disembunyikan) di dusun Seri Nara Diraja di Hulu Melaka)
HC1: Laksamana Hang Tuah dilucutkan jawatan menjadi pesalah dan penderhaka kerana difitnah bermukah dengan dayang istana yang tinggal di luar istana (hlm…130/B133). Seri Nara Diraja tidak jadi membunuhnya kerana memikirkan Hang Tuah ada guna untuk masa hadapan. Beliau hanya disembunyikan dan dipasung oleh Seri Nara Diraja di dusunnya d hulu Melaka).
HC2: Hang Tuah akhirnya mendapatkan kembali jawatannya setelah berjaya membunuh Hang jebat yang menderhaka kepada Raja Melaka.
Kesan Mobiliti: Huru hara berlaku kerana Hang jebat membela atas kematian Hang Tuah. Hang jebat menguasai istana dan akhirnya Hang Tuah muncul untuk membersihkan contengan arang di muka baginda Sultan.

F8: Sultan Muhammad (Raja kerajaan Mu’tabari – Selatan Benua Keling) turun takhta sebagai Sultan dan menyerahkan takhta kepada anaknya. Baginda menjadi “fakir/pengembara  dan pendakwah” dan mengikut pelayaran Sheik Ismail mengislam negeri di rantau Alam Melayu termasuklah Fansuri, Lamiri, Haru, Perlak dan Semundera.
Faktor Mobiliti: Mengikut ajakan pendakwah Sheikh Ismail, syarif dari Mekah mengislam rantau Alam Melayu
Jenis Mobiliti: Menurun (menjadi fakir/pengembara)
HC1: Sultan Muhammad meninggalkan Negeri dan Kerajaan Mu’tabari dan menyerahkan kepada pewarisnya kerana mahu menyahut seruan dakwah daripada Nabi Muhammad SAW dan ajakan Sayid dari Kota Makkah iaitu Sheikh Ismail mencari sebuah negeri seperti yang ditakbir melalui mimpi (suruhan Nabi Muhammad SAW) yang diterima oleh sheikh Ismail tersebut.
HC2: Kapal Sheikh Ismail yang singgah di negeri Mu’tabari akhirnya disapa oleh Sultan Muhammad dan dia tiba-tiba mahu mengikut pelayaran sheikh Ismail untuk mengislamkan sebuah negeri yang dimaksudkannya itu. Dia membawa segala peralatan kerajaannya untuk bakal merajakan/seorang pemerintah kerajaan Islam yang bakal memeluk ajaran Islam di rantau alam Melayu.
Kesan Mobiliti: Islam berkembang luas di Alam Melayu terutama Kerajaan awal Islam,Semundera (Merah Silu/Sultan Maliku’t Salleh).

Isi-isi Penting: (Mobiliti Sosial Menaik)

F9: Badang menjadi Panglima Singapura  dan Pembesar Utama Negeri dengan gelaran “Orang Kaya Sayung” setelah banyak kali mengharumkan nama Raja Singapura. Beliau asalnya adalah bertaraf hamba sahaya tetapi kemudiannya menjadi gagah perkasa kerana memakan muntahan hantu (hlm…48/b-31)
Faktor Mobiliti: Memperoleh kekuatan luar biasa setelah makan muntahan hantu.
Jenis Mobiliti: Menaik (menjadi Hulubalang Singapura dengan gelaran Orang Kaya Sayung)
HC1: Asalnya adalah hamba dan mengerjakan ladang majikannya. Kemudian mendapat kekuatan luar biasa setelah menangkap hantu yang memakan ikan dalam lukahnya. Akhirnya hantu minta dilepaskan dan Badang meminta untuk menjadi kuat – hantu menuruh Badang makan muntahannya itu).
HC2: Badang mengalahkan hulubalang dari Benua Keling – Nadi Bijaya Niakra dalam pertarungan beradu kekuatan. 7 isi kapal menjadi kepunyaan Raja Singapura.
HC3: Badang beradu kekuatan dengan Benderang, hulubalang Perlak (hlm.51/A-66)
Kesan Mobiliti: Singapura menjadi terkenal dan makmur kerana kemahsyuran kekuatan Badang. Hubungan Singapura dengan Perlak juga bertambah erat kerana tindakan Badang yang tidak mahu memalukan Raja Perlak sekiranya Benderang tewas.

F10: Tun Perak diangkat menjadi pembesar utama Melaka di zaman Sultan Muzaffar Shah dengan gelaran Bendahara Paduka Raja Tun Perak
Faktor Mobiliti: Kebijaksanaannya dari segi kepimpinan dan tipu daya muslihatnya mematahkan serangan Siam.
HC1: Tun Perak anak Bendahara Seri Wak Raja (Bendahara di Zaman Sultan Muhammad Shah – Bapa Sultan Muzaffar Shah) menjadi penghulu Kelang.
HC2: Diangkat menjadi Bendahara Melaka atas sifat kepimpinan dan kebijaksanaannya memimpin rakyat Melaka mematahkan serangan Siam.
HC3: Dilantik dengan gelaran tertinggi kerajaan dengan gelaran Bendahara Paduka Raja Tun Perak  atas sifat istimewanya dari segi bakat kepimpinan.
Kesan Mobiliti: Pelantikannya sebagai Bendahara Paduka Raja telah menjadikan Melaka sebuah kerajaan yang tersohor kerana kepimpinan Tun Perak dengan dibantu oleh pembesar yang lain. Tun Perak terkenal dengan kebijaksanaan akalnya, ilmunya, akhlaknya, kesetiaannya dan pandangan jauhnya atas sesuatu isu.

F11: Hang Nadim masuk dalam kelompok diraja kerana berkahwin dengan puteri Raja Kelantan iaitu “Cau Pauk”  (…hlm 231) setelah beliau begitu berjasa kepada Sultan Mahmud setelah berjaya melarikan dan membawa pulang Tun Teja anak bendahara Pahang ke Melaka.
Faktor Mobiliti: Berjasa kepada Sultan (Melarikan Tun Teja ke Melaka)
Jenis Mobiliti: Menaik (menjadi menantu Raja Kelantan kerana berkahwin dengan Cau Pauk).
HC1: Hang Nadim ingin mengambil hati Sultan Mahmud yang murka ke atasnya apabila hanya berjaya membawa pulang 4 gulung kayu kain kasa yang diminta oleh Sultan Mahmud ketika dia dan Hang Isap dititahkan ke Benua Keling untuk membeli kain yang diminta itu. Beliau telah dimurkai oleh Sultan kerana gagal dalam misinya itu dan difitnah oleh Hang Isap.
HC2: Melarikan Tun Teja tanpa dititahkan oleh Sultan Mahmud dengan tujuan untuk mengambil hati semula Sultan Mahmud dan menebus dosanya ketika di Benua Keling dan Ceylon (Sri Lanka). Sultan begitu gembira kerana Hang Nadim berjaya membawa Tun Teja ke Melaka dan dijadikan Permaisuri Utama kerana baginda baharu kematian permaisurinya. Hang Nadim diberi anugerah istimewa anak Raja Kelantan itu setelah mendengar pengakuan Tun Teja sendiri bahawa Hang Nadim tinggi budi pekertinya… hlm 231 …langsung tidak memandang wajah Tun Teja…apatah pula mengambil kesempatan memegang tangannya ketika dikejar oleh perajurit Pahang).
Kesan Mobiliti: Sultan tidak murka lagi kepada Hang Nadim. Hang Nadim mendapat anugerah istimewa iaitu diberikan puteri Raja Kelantan “Cau Pauk” untuk dinikahi.

[ Banyak isi lain yang boleh diterima….]

[ **Nota: Huraian dan Contoh seharusnya bersifat selektif (jangan sumbat semua dalam huraian – dibimbangi huraian dan contoh menjadi terlalu panjang. Pilih HC mengikut kesesuian ]

Pilih mana-mana 5 isi sahaja: 5F x 2 markah = 10 markah, 5HC x 2 markah = 10 markah. Markah keseluruhan isi = 20 markah. Pendahuluan = 3 markah, Penutup = 2 markah.

** Huraian + Contoh : Mohon guru modified / edit sekiranya tersalah fakta dan bercanggah.

Kesimpulan: (2 markah)

·         Mobiliti sosial penting untuk mengukur peranan dan penghormatan seseorang watak ketika berada dalam kelompok masyarakatnya.
·         Mobiliti sosial boleh berubah ke arah yang lebih baik ataupun sebaliknya atau mungkin statik sahaja bergantung kepada peranan yang dimainkan oleh individu/watak dalam kelompok masyarakatnya
·         Mobiliti sosial boleh saja berlaku ke atas watak hamba, rakyat biasa, golongan bangsawan dan Raja seperti yang terakam dalam teks Sulalatus Salatin.


Soalan-soalan Tambahan untuk Perbincangan:

2.            Mobiliti sosial yang berlaku dalam kalangan pembesar, rakyat biasa dan hamba seperti yang digambarkan dalam Teks Sulalatus Salatin kebanyakannya berlaku hasil daripada balasan jasa mereka yang telah berbakti kepada Sultan atau Raja. Sejauh manakah anda bersetuju dengan penyataan ini. 25 markah ]

3.            Mobiliti sosial yang berlaku ke atas watak-watak penting dalam teks Sulalatus Salatin telah meninggalkan kesan yang besar terhadap pemerintahan sesebuah kerajaan. Ulaskan penyataan ini dengan mengemukakan fakta dan bukti yang jelas.


(Sekian. Selamat Mencuba…doakan yang terbaik untuk anak didik kita….)

2 comments: