Monday 14 July 2014

Penulisan Kreatif

Bahagian A: Penulisan Kreatif

1.         hasilkan lima bait pantun empat kerat  yang bertemakan budi pada keluarga.
Skema permarkahan:
Pecahan
Isi
Markah
Pecahan Markah
Keterangan
A
Ciri-ciri
9
1 isi = 3 markah
3 isi = 9 markah
1. memenuhi tiga ciri pantun
2. dua ciri wajib dan mana-mana yang lain

A1: 4 baris dalam satu bait (wajib)
A2: Rima akhir sama a/b/a/b (wajib)
A3: 2 baris pembayang / 2 baris maksud
A4: 8 hingga 12 sukukata
A5: 4 hingga 4 patah perkataan dalam sebaris
B
Tema
2

Menepati  tema
C
Persoalan
5

Bertemakan budi pada keluarga
C1: membalas budi
C2: menghargai / menjunjung  budi
C3: berbudi bahasa
C4: mengenang budi
C5: membuat budi
Nota: lain-lain yang sesuai diterima
D
Gaya Bahasa
4
1 isi = 1 markah
4 isi = 4 markah
mengandungi empat gaya bahasa
§      Aliterasi
§      Asonansi
§      Simile
§      Metafora
§      Pesonifikasi
§      Hiperbola
§      Paradoks
§      Anafora/perulangan kata di awal baris
§      Epifora/perulangan kata di akhir baris
E
Kreativiti
5
1 bait = 1 markah
5 bait = 5 markah
E1: Tajuk  1 markah
E2: Kesinambungan idea
      2 markah (keseluruhannya)
      1 markah (sebahagian)
E3: Persoalan
      2 markah (3 persoalan)
      1 markah (2 persoalan)
      0 markah (1 persoalan)
Jumlah
25
No comments:

Post a Comment