Tuesday 10 March 2015

WATAK-WATAK PEMBESAR NEGERI (sulalatus salatin)

TUN PERAK

Latar:
Nama peribadi Tun Perak. Anak Bendahara Seri W4 Raja. Saudara lain ialah Tun Kudu dan Tun Perpillh Putih. Mula dilantik sebagai Bendahara pada zannin pemerintahan Sultan Muzaffar syah. Memegang jawatan Bendahara di bawoh pemerintahan empat orang sultan iaitu zaman :
·  Sultan Muzaffar Syah
·  Sultan Mansur Syah
·  Sultan Alau'd-Din Riayat Syah
·  Sultan Mahmud Syah.

Tun Perak tersingkir dari mendapat jawatan Bendahara (mengikut adat tradisi) selepas kemangkatan Bendahara Seri Wak raja. Tun Perak membawa diri ke Kelang,dilantik sebagai penghulu orang Kelang.

Ketokohan clan kewibawaan Tun Perak terserlah sewaktu Melaka menghadapi ancaman serangan Siam --> kecerdikan Tun Perak mengusir ancaman Siam dan menyelesaikan masalah berhubung tuduhan-tuduhan ke atas dirinya telah menambat hati sultan --> Tun Perak dilantik sebagai Bentara.

Konflik dengan Seri Nara Diraja (pegang jawatan Bendahara). Konflik dapat diselesaikan --> Tun Perak didudukkan ke jawatan Bendahara setelah Seri Nara Diraja berkahwin dengan Tun Kudu.

(i)Sebagai ketua angkatan perang yang berani, cekap dan pintar.

a.  Menewaskan Siam.
Tun Perak bijak mengatur strategi perang untuk mencapai kejayaan tanpa pertumpahan darah. Contoh ketika Melaka hadapi serangan Siam.
guna muslihat/tipu helah mengelirukan Siam —> dan tambat puntung api pada kayu-kayu disepanjang sungai. Kelihatan api begitu banyak.Sangkaan Siam, angkatan Melaka amat ramai.
b. Mengetuai angkatan menakluki Pahang.
Berjaya menakluki Pahang. Menawan raja Pahang,dibawa ke Melaka ---> Pahang jadi negeri jajahan takluk Melaka.
c. Menyerang Pasai.
Mengetuai angkatan Melaka ke Pasai membantu Sultan Zainal Abidin bagi menyelesaikan masalah perang saudara dan perebutan kuasa.
berjaya menabalkan Sultan Zainal Abidin sebagai Raja Pasai.

(ii) Sebagai Pegawai Kanan Pentadbiran yang cekap menjalankan tugas-tugas mentadbir Melaka.
Bendahara Paduka Raja memiliki kepandaian serba boleh;
a.   Bijaksana dalam karang mengarang.
Mengarang surat yang dihantar ke Siam. Isi kandungan surat terselit unsur diplomasi, maksud mendalam tersirat dalam baris-baris yang ringkas, pendek clan jelas.
b.  Bijaksana dalam ilmu firasat dan ramalan.
Dapat meramal dengan tepat nasib Tun Mutahir setelah melihat alamat awal sewaklu Tun Mutahir masih remaja;
"Cahaya dari langit memancar di kepala Tun Mutahli, cahaya itu hilang dengan cepat. "
- ramalan : Tun Mutahir akan jadi orang besar dan kebesaran melebihi kebesaran Tun Perak, tetapi tidak akan kekal.

(iii) Sebagai Penasihat Sultan
Kedudukan Bendahara amat rapat dengan sultan sebelum sesuatu tindakan dilaksanakan, biasanya sultan mendapatkan nasihat Bendahara terlebih dahulu. Misalnya, rancangan Sultan Mahmud Syah hendak menyerang Pahang kerana baginda murka di atas tindakan raja Pahang mencabar/menghina raja Melaka. Bendahara menasihatkan agar tidak menyerang Pahang kerana raja Pahang dan raja Melaka mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat. Nasihat Bendahara diikuti. Melaka bertindak ke atas Pahang dengan hanya menghantar utusan Imengajar' perbuatan raja Pahang.

(iv)   Sebagai seorang pembesar yang 'berkuasa' dalam menentukan perlantikan sultan dan bertanggungjawab menabalkan sultan menduduki takhta kerajaan.
Kedudukan Bendahara amat rapat dengan sultan. Sebelum sesuatu tindakan dilaksanakan, biasanya sultan mendapatkan nasihat Bendahara terlebih dahulu. Misalnya, rancangan Sultan Mahmud Syah hendak menyerang Pahang kerana baginda murka di atas tindakan Raja Pahang mencabar/ menghinan raja Melaka. (sama seperti diatas) Bendahara menasihatkan agar tidak menyerang Pahang kerana raja Pahang clan raja Melaka mempunyai hubungan kekeluargaan yang dekat. (sama seperti ii atas)
- Nasihat bendahara diikuti. Melaka bertindak ke atas Pahang dengan hanya menghantar utusan Imengajar' perbuatan Pahang.

(v)  Bendahara sebagai seorang pembesar yang berkuasa dalam menentukan perlantikkan sultan dan bertanggungjawab menabalkan menduduki takhta kerajaan.

 a.  Sebagai pembesar berkuasa dan berwibawa, Bendahara Paduka Raja mempunyai pengaruh yang besar dalam pemerintahan Melaka.
- Setelah anaknya, Tun Besar dibunuh oleh Raja Muhammad (dalam episod bermain sepak raga), Bendahara melafazkan kata-kata, "..tidak akan bertuankan anak raja seorang ini".
- Kata putus Bendahara membawa kesan kepada perlucutan hak Raja Muhammad sebagai pewaris takhta Melaka. Raja Muhammad tersingkir ke Pahang.

b. Bendahara Paduka Raja melaksanakan wasiat sultan untuk melantik Sultan Mahmud Syah sebagai pengganti takhta Melaka selepas kemangkatan Sultan Alau'd-Din Riayat Syah.
- Bendahara berusaha menjaga Sultan Mahmud Syah (masih kecil) claripacla dibunuh oleh Raja Tua demi melaksanakan wasiat.
- Raja Tua iaitu nenda Sultan Mahmud Syah mahukan Raja Menawar dilantik sebagai pemerintah Melaka.
- Bendahara tetap mengikut wasiat menabalkan Sultan Mahmud Syah.

(vi) Sebagai seorang pembesar yang tegas dan setia.
Bendahara sangat setia kepada sultan Melaka Setiap perintah sultan akan dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh demi mencapai kejayaan, seterusnya menaikkan martabal Sultan Melaka.
Bendahara mengetuai angkatan Melaka menolong Sultan Zainal Abidin merebut takhta Pasai.
Bendahara tidak teragak-agak bertindak tegis membuat keputusan enggan membantu Sultan Zainal Abidin bagi kali kedua setelah Sultan Zainal Abidin enggan menghantar surat sembah ke Melaka.SERI NARA DIRAJA (TUN ALI)

Latar Belakang
Tun Ali ialah anak Mani Puriclan bersama isterinya Tun Ratna Sandari (Puteri Seri Nara Diraja). Adiknya Tun Ratna Wati diperisterikan oleh Sultan Muhammad Syah –> lahir putera Raja

Peristiwa-peristiwa Penglibatan Seri Nara Diraja dalam Kerajaan Melaka.

(i)  Terlibat campur tangan dalam rampasan kuasa takhta Melaka.
Pembesar terpenting (orang kuat) membantu Raja Kasim dalam rancangan merampas takhta Melaka yang dikuasai oleh Raja Rekan. Rampasan kuasa berhasil. Tokoh yang memainkan peranan utama menjayakan rancangan rampasan kuasa ialah Seri Nara Diraja.
Seri Nara Diraja sangat berpengaruh terhadap Sultan Muzaffar Syah --pembesar yang sangat rapat dengan sultan, kata-kata clan kehendak Seri Nara Diraja dituruti -kesannya menyebabkan Bendahara Seri Wak Raja terasa tersingkir, tidak dipedulikan –tindakan nekad membunuh diri dengan minum racun.

(ii)  Bertindak bertentangan adat kebiasaan amalan di istana Melaka.
Jawatan Bendahara sepatutnya diwarisi oleh keturunan bendahara selepas kematian Benclahara. Seri Wak Raja, sepatutnya diganti oleh Tun Perak.
Tun Ali telah berjaya mengambil alih kedudukan/ jawatan Bendahara bergelar Bendahara Seri Nara Diraja.
- Tun Perak membawa diri ke Kelang --- dilantik sebagai penghulu orang-orang Kelang.

(III) Terlibat dalam perselisihan dan perpecahan di kalangan pembesar.
Konflik di kalangan pembesar-pembesar tercetus antara dua puak-puak yang diketuai oleh Seri Nara Diraja dan puak dari keturunan Bendahara (Tun Perak).- Puncak konflik Tun Perak terlibat semula dalam istana --- dilantik sebagai Bentara kemudian
sebagai Perdana Menteri  setelah berjaya mengusir ancaman Siam.
Perpecahan semakin ketara menyebabkan Sultan Muzaffar Syah bimbang membawa kesan buruk kepada kerajaan.

(iv) Seorang pembesar yang sangat berpengaruh.
Segala kemahuan Seri Nara Diraja diikut oleh Sultan Muzaffar Syah. Beliau bersedia menyerahkan jawatan Bendahara kepada Tun Perak setelah berkahwin dengan saudara Tun Perak iaitu Tun Kudu.
Sultan Muzaffar Syah menceraikan Tun Kudu, yang dikasihi demi kepentingan keuntuhan pentadbiran Melaka.
Perkahwinan Seri Nara Diraja dengan Tun Kudii menamatkan konflik dalaman kerajaan Melaka.

(v) Seorang Pembesaryang bijaksana, berani dan berpandangan jauh.
Seri Nara Diraja berani menentang titah Sultan Mansur Syah. Beliau tidak melaksanakan tilah menghukum bunuh Hang Tuah. Mengikut tafsiran Seri Nara Diraja —> hukuman yang dijatuhkan ke atas Hang Tuah sebagai satu tindakan yang akan merugikan serta membawa kepada penyesalan.
Seri Nara Diraja bijaksana dalam melihat kelebihan Hang Tuah untuk kepentingan Kerajaan Melaka.
Tindakan Seri Nara Diraja melanggar titah sultan ternyata memberi suatu kemenangan Tindakan Seri Nara Diraja melanggar titah sultan ternyata memberi suatu kemenangan --> berjaya membuktikan bahawa Hang Tuah sangat berguna/menguntungkan istana Melaka —> Hang Tuah yang setia berjaya menghapuskan Hang Jebat yang membuat huru-hara di Melaka.

Seri Nara Diraja beroleh tiga orang anak bersama isterinya Tun Kudu.
(a)  Tun Mutahir (kemudian dilantik Bendahara bergelar Bendahara. Seri Maharaja)
(b)  Tun Tahir (dilantik sebagai Penghulu Bendahara bergelar Seri Nara Diraja)
(c)  Tun Senaja (diperisterikan oleh Sultan Alau'd­Din Riayat Syah).


TUN MUTAHIR (BENDAHARA SERI MAHARAJA)

Latar belakang:
anak Seri Nara Diraja (5 orang anak semuanya).
Seri Nara Diraja wasiatkan anak-anak dipelihara Bendahara Paduka Raja. Wasiatkan harta/emas sebanyak 5 buah peti.
Saudara lelaki Tun Mutahir ialah Tun Tahir. Bendahara Paduka Raja pernah membuat ramalan;
"Budak ini kelak menjadi Orang Besar- besar. Danpada hamba pun lebih kebesarannya, tetapi tidak kekal. " (Sulalatus Salatin, hlm. 146)
Ramalan setelah melihat cahaya turun memancar dari langit di kepala Tun Mutahir pada suatu subuh.
Bendahara menguji kebolehan Tun Tahir dan Tun Mutahir dalam perniagaan --> beri pinjam 10 tahil emas tiap Seorang ---) dapat untung yang banyak barulah harta peninggalan diserahkan.
Tun Mutahir sejak zaman remaja menceburkan dari dalam perniagaan. Perniagaan sering mendapat keuntungan. ('Adapun akan Tun Mutahir selamaya ia menyuruh mencari itu, tiada pemah rosak, maka ia menyuruh belayar juga.) (Sulalatus Salatin, hlm. 148)
Tun Mutahir dilantik menjadi Temenggung, bergelar Seri Maharaja. Pemerintahan Melaka ialah Sultan Mansur Syah. (saudaranya Tun Tahir dilantik sebagai Penghulu Bendahara bergelar Seri Nara Diraja. Tun Abdulah bergelar Seri Nara Wangsa).
Tun Mutahir dilantik sebagai Bendahara sewaktu Melaka diperintah oleh Sultan Mahmud Syah (setelah kematian Bendahara Putih). Pemilihan Tun Mutahir dibuat oleh bonda Sultan Mahmud Syah daripada Sembilan orang calon yang disayangi Sultan Mahmud Syah.
Tun Mutahir bergelar BendaharaSeri Maharaja 4 Melaka bertambah makmur, mashyur di kalangan pedagang-pedagang di Melaka zaman ini.
- Tragedi berdarah ---> Bendahara mati dibunuh Sultan Mahmud Syah. (lihat huraian peristiwa di bawah).

Sifat-sifat Tun Mutahir:

1.     Saksama, adil, murah, terlalu balk budi pekertinya. (Sulalatus Salatin, hlm. 206)
2.     Hubungan balk dengan pedagang- pedagang 4 menjaga kebajikan pedagang- pedagang di Melaka hingga namanya termasyhur di kalangan mereka. Hal ini jelas dari nyanyian saudagar-saudagar;
"Selamat Bendahara Melaka, pisang jarum, air Bukit China, Bendahara Seri Maharaja. " (Sulalatin Salatin, hlm. 206)
3.     Bijaksana dalam berurus niaga –> emas yang diboil pinjam sebanyak 10 tahil diperdagangkan --> mendalml keuntungan (laba) yang banyak. Begitu juga enum peninggalan ayahnya dijadikan sebagai modal perniagaan –> beroleh untung yang banyak.
4.     Dihormati dan disanjung kerana ketokohan ---> bukan sahaja disebabkan oleh beliau seorang pembesar  terkenal tetapi kerana keperikemanusiaan mulia ymig dimilikinya. Misalnya -- jika anak-anak raja datang mengadap, Bendahara tidak turun menjemput. Manakala anak-anak raja, akan naik duduk di balai setelah ditunjukkan oleh Bendahara.
5.     Berani dan bijak bermain senjata –> dilantik sebagai  ketua Angkatan Perang Melaka membantu Pahang menentang serangan Legor.
6.  Pembesar berwibawa dan sangat berpengaruh. Contoh:sewaktu raja Kedah di Melaka untuk dinobatkan raja Kedah telah makan sisa makanan yang dimakan oleh Bendahara. Walaupun Bendahara menegahnya tetapi raja Kedah memberi alasan;
kerana Bendahara orang tua, pangkat bapa kepada beta. " (S, Salatin, hlm. 244)
Contoh lain:
Kapitan Mor, ketua angkatan Peringgi sewaktu menyerang Melaka mengakui bahawa selagi "..ada Bendahara Seri Maharaja, berapa pun besarnya angkatan Goa mau menyerang, Melaka tidak akan kalah. "(Sulalatus Salatan, him.245)
7.  Seorang pembesar yang alim, pengetahuan tinggi dalam ilmu Islam. Jelas daripada hubungan rapat dengan alim ulama di Melaka seperti Mahkdum Sadar Jahan. Bendahara pernah berkunjung ke rumah Makhdum.
8.  Kesetiaan dan ketaatan yang tidak berbelah bagi kepada raja Melaka. Bendahara tidak membantah hukuman bunuh yang dijatuhkan malah melarang anak buahnya menentang atau melawan. Sebagai seorang pembesar yang sangat berpengaruh dan sangat kaya, Bendahara boleh menentang titah raja. Lebih-lebih lagi tuduhan ke atas Bendahara merupakan fitnah sernata­inata. Tetapi Bendahara tidak berbuat demikian, kerana Iii masih tetap berpegang teguh kepada "daulat dan derhaka" ---> pantang anak Melayu menderhaka kepada rajanya seperti kata-kata Bendahara,
"Hei, Hassan! Hendak membinasakan nama orang tua-tua kitakah engkau? Kerana adat Melayu tiada pernah derhaka," (Sulalatus Salatin, hlm. 257)
9.  Tragedi hitam dalam sejarah hidup Bendahara Seri Maharaja.
Bendahara mempunyai anak perempuan yang cantik iaitu Tun Fatimah. Bendahara tidak menunjukkan Tun I atimah terlebih dahulu kepada raja Melaka Sultan Mahmud sebelum dikahwinkan dengan Tun Ali.
Raja Dibaruh pernah mencadangkan kepada Bendahara supaya Tun Fatimah ditunjukkan kepada raja Melaka kerana;
"..yang istiadat raja Melayu, apabila tiada beraja perempuan anak Bendaharalah akan jadi Raja Perempuan. "(Sulalatus Salatin, him. 251 )
- Tun Mutahir menyedari/sedia memahami adat tersebut clan sengaja berbuat demikian dengan alasan;
"..akan patik ini orang jahat, patut same jahat juga. "(sulalatus Salatin, hlm. 251)
Tindakan Bendahara itu telah mencetuskan dendam di hati Sultan Mahmud Syah. Pada hari persandingan Tun Fatimah, barulah Sultan Mahmud Syah mengetahui Bendahara mempunyai seorang puteri yang cantik jelita. Sultan Mahmud Syah mula menaruh dendam, "...jahatnya Pak Mutahir ini, demikianlah balk anaknya tiada ditunjukkan kepada kita. " (Sulalatus Salatin, hlm. 251)

Punca fitnah ke etas Bendahara - rentetan peristiwa.
(i)      Raja Mendaliar berdendam kepada Bendahara kerana die pernah dimalukan di hadapan pembesar-pembesar. Pada suatu hari raya, Bendahara seclang di hadapan orang besar-besar menantikan raja keluar. Raja Mendaliar  terus masuk ke balairung dan terus menyernbah Bendahara. Bendahara menepis tangan Raja Mendaliar dan memaki hamun Raja Mendaliar kerana Yang Dipertuan belum lagi menjunjung duli.
(ii)  Nina Sura Dewa berdakwa dengan Raja Mendaliar –> kes dibawa kepada Benclahmo untuk diselesaikan. Oleh kerana hari hampir petang, Bendahara meminta kedua saudagar itu kembali dan meneruskan perbincangan pada keesokan harinya.
(iii) Pada sebelah malamnya Nina Sura Dewana datang ke rumah Bendahara dengan membawa hadiah sebanyak sebahara emas. Tanya memberitahu niat sebenarnya. Nina Sura Dewana mempersembahkan kepada Bendahara bahawa emas itu, ".akan   pembeli sirih pinang. (Sulalatus Salatin, him. 255)
(iv)     Kedatangan Nina Sura Dewana ke rumah Bendahara ---> diketahui oleh Kitul ---> bawa berita (fitnah) mengadu kepada Raja Mendaliar. Kitul berhutang pada Raja Mendaliar sebanyak sekati emas. Kitul memberitahu Raja Mendaliar bahawa, "Nina Sura Dewana menghadiahkan sebanyak 10 kati emas kepada Bendahara clan bermuafakat akan membunuh Raja Mendaliar."
(v)  Raja Mendaliar berterima kasih kepada Kitu ldan  hutang Kitul dilupuskan
(vi) Raja Mendaliar terus pergi mendapatkan Laksamana Khoja Hassan –> beri sogokan emas (sekati emas) supaya Khoja Hassan dapat sampaikan berita (rahsia) kepada sultan. Berita yang disampaikan;
"..Datuk Bendahara hendak derhaka. Orang kaya persembahkanlah ke bawah Duli Yang Dipertuan, sudah ia berbuat takhta kerajaan, menempa ciu emas dan kaus emas; kasadnya hendak naik raja dalam negeri Melaka ini." (Suialatus Salatin, hlm. 256)
(vii)    Sultan Mahmud Syah terus menerima berita (fitnah) yang disampaikan Laksamana Khoja Hassan kerana selama ini Sultan Mahmud Syah memang berdendam pada Bendahara. Apabila mendengar berita bahawa Bendahara hendak menderhaka, merupakan suatu peluang ibarat kata,
"..seperti orang mengantuk disorongi bantal; kerana baginda bersedia menaruh dendam akan Bendahara Seri Maharaja sebab anaknya TunFatimah itu .. "(Sulalatus Salatin, him. 257)
LAKSAMANA HANG TUAH

Latar Belakang:
Asal keturunan --> anak raja Bajung. Nama asalnya ialah Daeng Mempawah. Negeri Bajung dari kepulauan Mengkasar.
Gelaran Hang Tuah diberi oleh Sultan Mansur Syah. Ketika Hang Tuah dibawa ke Melaka, usianya dalam lingkungan 12 tahun.
Bijaksana dalam bermain senjata dan ilmu hulubalang.
Sahabat-sahabat terkenal seramai 8 orang -> Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir Hang Lekiu, Hang Ali, Hang Iskandar, Hang Hassan dan Hang Hussin.
Sifat fizikal - segak, cerdik, perkasa clan tampan digilai anak-anak dara/perempuan.
Gelaran "Laksamana" anugerah sultan kerana berjaya mengembari seorang Jawa mengamuk.

Perwatakkan Hang Tuah

(i) Terlibat dalam peperangan;
Turut bersama dalam angkatan perang Melaka menyerang dan menakluki negeri- negeri lain (perluasan tanah jajahan dalam mengukuhkan kebesaran Melaka).
Mengiringi Bendahara Paduka Raja membantu Sultan Zainal Abidin dalam perang saudara merebt it takhta Pasai.
Mengiringi PadukaTuan dan Seri Bija Dimlo menentang angkatan perang Haru yang merosakkan jajahan Pasai dan tanah jajahan Melaka.
(ii) Sebagai pengiring dan pengawal sultan
-  Mengiringi Sultan Mansur Syah dalam rombon(lim Diraja ke Majapahit.
- Tanggungjawab Hang Tuah ---> mengawal keselamatan sultan.
(iii) Sebagai Panglima Mengetuai Angkatan Perang.
Hang Tuah mengetuai angkatan perang Melaka menumpaskan kegiatan lanun yang mengancam keselamatan Melaka - menentang Semerluki (anak Raja Mengkasar) yang menjalankan kegiatan perlanunan di Tanah Jajahan Melaka.
- Mengetuai angkatan Melaka ke Pahang ---> tujuan mengajar perbuatan sultan Pahang membunuh Telanai Terengganu tanpa memberitahu Melaka.
- Mengetuai angkatan ke Siak ---> bertujuan mengajar perbuatan raja Siak membunuh seorang rakyat Siak tanpa memberitahu Melaka.
(v) Seorang 'hamba' raja yang sangat setia.
Kesetiaan Hang Tuah kepada sultan Melaka tidak berbelah bagi. Hang Tuah seorang hulubalang yang amat setia, sanggup melakukan apa sahaja titah raja dan tanpa membantah atau mengancam keselamatan dirinya.
Tindakan Hang Tuah menunjukkan kesetiaan;
a.  Sanggup menentang Hang Jebat demi menjaga martabat raja Melaka. Walaupun Hang Jebat menderhaka kerana membela "kematiannya"/ membela keadilan terhadap kezaliman, namun Hang Tuah tetap menganggap tinclakan Hang Jebat Sebagai penderhakaan -> yang mesti dihapuskan.
b.  Kesetiaan Hang Tuah merawat, menjaga keselamatan Sultan Mahmud Syah ketika baginda mendapat sakit buang-buang air.

Sanggup masuk ke dalam lubang najis untuk menyelamatkan kuda kesayangan raja.

3 comments: