Wednesday, 26 September 2012

Soalan Percubaan 1 Kesusasteraan Melayu Moden STPM


Bahagian A: SEJARAH KESUSASTERAAN MELAYU MODEN
DAN KRITIKAN SASTERA
Jawab satu soalan sahaja.1          “ Sesetengah sarjana Sastera Tanah air menganggap Abdullah Munsyi sebagai pelopor Kesusasteraan Melayu Moden.”

 a) Huraikan tiga pembaharuan yang di bawa oleh Abdullah Munsyi.                    [15 ]

 b) Jelaskan beberapa faktor yang menyebabkan pembaharuan itu berlaku.           [ 10 ]

2          Tahun enam puluhan memperlihatkan kepada kita dunia kritikan sastera yang semakin berkembang. Huraikan faktor-faktor yang membawa  perkembangan tersebut dan jelaskan beberapa  ciri kritikan sastera pada tahun-tahun tersebut.                                                                                                

                                                                                                                                [ 25]

Bahagian B: NOVEL DAN CERPEN

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.
                                             
3          Baca petikan di bawah ini dan  jawab  soalan-soalan berikutnya.

DAHLAN : Itu tak jadi soal,Pak Cik,sesuai tidaknya perkara akan datang. Perempuan  kampung boleh dihitamputihkan.

PAK HAMID :     Ya,Kata kau itu boleh jadi betul.Tapi bukankah di bandar banyak  gadis-gadis moden,berpelajaran dan berpendidikan secara Barat,sama ada dengan kau? Mengapa  kau tinggalkan mereka? (berpaling memandang Dahlan yang sedang menatap akhbar. Aku takut Dahlan,Rahimah itu pilihan mata bukan pilihan hati kau.Ingat,Dahlan ,kalau pilihan  mata,aku tak yakin rumah tangga  kau akan berbahagia.

DAHLAN: Kita manusia,manakan tahu hal-hal yang akan terjadi.
PAK HAMID : Memang  tak tau,tapi aku berdasarkan pengalaman.Perkara seperti ini pernah berlaku di kalangan masyarakat kita dulu dan sekarang.

DAHLAN: Pak Cik ( Bangun berjalan-jalan).Itu  semua  tolak  belakang. Kalau gunung  sekalipun menghalang kehendak  saya, saya tetap dengan kemahuan  saya.

PAK HAMID : Kalau dah begitu , apa boleh buat Dahlan.Aku percaya niat  kau baik,hati kau suci terhadap Rahimah.Ingatlah,kalau kau berumah tangga nanti,pimpinlah Rahimah ke jalan selamat.Walaupun kau bekerja,kau mesti bekerja kerana orang ramai.Jangan bersifat bongkak dan tak kenalkan diri.

            (dipetik daripada Majlis peperiksaan 2003,
drama “Lawyer Dahlan” dalam Mutiara Sastera Melayu Moden,
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka)

a)      Kenapa penutur  “dia” muncul  ?                                                                     [5]
b)      Huraikan perwatakan Pak Hamid berdasarkan petikan ini                              [8]
c)      Berdasarkan petikan ini,adakah Dahlan menurut  permintaan  Pak Hamid ?
Beri alasan  anda?                                                                                         [12]


4          Berdasarkan cerpen Nagasaki karya  Abdullah Hussain seperti yang terdapat dalam Mutiara  Sastera Melayu Moden :-

  1. Jelaskan tema  dan   2 persoalan  dalam  cerpen serta  contohnya.               [15]
  2. Huraikan watak utama dalam cerpen                                                            [10]
.

                             ( Dipetik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia (Peny).2003
                                           Cerpen“Nagasaki”  Mutiara Sastera Melayu Moden                                                      
                                   Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pusaka )Bahagian C: DRAMA

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.

 5.       Watak  utama  dalam drama lawyer Dahlan karya Shahrom Husain seperti yang terdpat dalam teks Muntiara sastera Moden memperlihatkan nilai-nilai negatif .Bincangkan pernyataan di atas dengan memberikan bukti-buktinya.
                                                                                                                                   [25]


6.          Jelaskan  tema dan lima pemikiran yang terdapat dalam drama  malam ini Penyu Menangis karya Noordin Hassan seperti yang terdapat dalam teks Muntiara sastera Melayu Moden.                                                                                              [25]Bahagian D: SAJAK

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.

7          Baca sajak di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.
                     
                                    Sewaktu meintasi kundasang
                                    Lim swee tin

Sewaktu melintasi kundasang
Matahari melimpahkan sinar muntiarannya,
Keatas bukit-bukit,hutan,deretan lalang
Dan kebunan kubis
Menyentak celaru kehidupan yang kupapah
Sekaligus meresapkan rindu
Damai dengan warnanya,
Tak terusik

Aku telah dihimpit bising peradaban
Kasih dan cinta manusia
Yang luput
Ketika kau tetap abadi menantap alam
Menyaksikan kejadian serba takjub
Sepi namun sentosa
Bahagia sekalipun purba

Kabus menipis di puncak kinabalu
Jalan di bawqah berliku
Angin dingin mengusap pohon-pohon
Longgokan batu dan serpihan tebing
Sewaktu melintasi kundasang mesra dakap
Melupakan aku sedetik,pendatang terasing
Kali ini akan  kuambil lembutmu
Untuk melentur keras watakku

                                       ( Di petik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia ( Peny),2003
                                                                                       Mutiara Sastera Melayu Moden
                                             Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka


a) Huraikan tema  dan dua persoalan sajak ini                                                          [ 8 ]
b) Jelaskan sebab-sebab penyajak mengagumi tempat yang dilawatinya                 [ 8 ]                                        
c) Huraikan tiga unsur gaya bahasa dalam sajak ini berserta contohnya..                [ 9 ]
8                     Baca sajak di bawah ini, dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya.

Pada setiap  kali kau  tiba ogos
Kemala

Pada setiap kali kau tiba ogos
Bumi dan hati ini
Melapangkan ruang buat kata hikmah
Harga  diri
Awam hitam semalam
Awam hitam belenggu
Terbenam di kaki hari

Bukan gerimis
Tapi taufan
Bukan pesimis
Tapi pahlawan
Seribu,dua tak bernama gugur tak bertanda
Memeluk kemerdekaan dalam diam
Syahdu yang datangadalah sepi hening
Bukan nestapa
Tapi gelegak
Bukan duka
Tapi ombak
Gelegak ombak penampil bicara
Pada setiap kali kau tiba ogos
Siapa lagi bakal melihat dirinya
Analisa ini
Di ganggang siang
Di tampuk malam
Dewasa dalam pancaroba serba
Ini ketentuan
Inti pencarian yang nikmat
Dimensi  gerak  fikir  daya

Pada setiap kali kau tiba ogos
Angin tanah air
Membawa bisikan
Setia dan cinta perkasa.

                                       ( di petik daripada Majlis Peperiksaan Malaysia ( peny),2003
                                                                                       Mutiara Sastera Melayu Moden
                                                                    Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan PustakaBerdasarkan sajak Bulan Berdarah karya Nahmar Jamil:

a) Jelaskan tema dan dua persoalan sajak ini                                      .                     [ 9 ]

b) Jelaskan nada sajak  ini  dan kesannya kepada pembaca.                                    [ 8 ]

c) Berikan empat contoh gaya bahasa  sajak ini berserta contonhnya.             [ 8 ]


                            KERTAS  SOALAN  TAMAT

No comments:

Post a Comment