Tuesday, 10 March 2015

CONTOH TAJUK ESEI K.KURSUS KMK 2015

GURU-GURU KMK SABAH
1.SIFAT-SIFAT PENDIDIK DALAM ANTOLOGI SAJAK USMAN AWANG ( MOHD.HANAFI)
2.KEPENTINGAN PENDIDIKAN DALAM LIMA SAJAK PILIHAN (CONNIE)
3.SUMBANGAN PENDIDIK DALAM PEMBANGUNAN NEGARA (CONNIE)
4.PERANAN PENDIDIKAN DALAM PEMBENTUKAN MODAL INSAN BERDASARKAN 5 BUAH SAJAK PILIHAN.(DANCEY)
5.FUNGSI PENDIDIKAN DALAM MENJANA KEMAJUAN MASYARAKAT BERDASARKAN 5 BUAH SAJAK.(AINI)
6.NILAI PENDIDIKAN DALAM MEMBENTUK SAHSIAH MASYARAKAT DALAM SAJAK-SAJAK PERMATA SASTERA MELAYU.(FATIMAH)
7.KESAN PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUNKAN MODAL INSAN MELALUI SAJAK-SAJAK YANG TERDAPAT DALAM MAJALAH DEWAN SASTERA.(NORIDAH)
8.PERANAN PENDIDIKAN DALAM MENJANA MODAL INSAN KELAS PERTAMA DALAM  SAJAK…..(DARIAH)
9.KEPENTINGAN PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN NEGARA DALAM SAJAK….(DARIAH)
10.KESAN PENDIDIKAN DALAM MELAHIRKAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA DALAM SAJAK…(DARIAH)
11.KEPENTINGAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM MEMBENTUK SAHSIAH INSAN DALAM SAJAK KOMSAS.(RAHMAH)
12.PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP GURU YANG TERGAMBAR DALAM SAJAK PILIHAN.(JUANITA)
13.ANJAKAN PARADIGMA MASYARAKAT(KESAN) MELALUI PENDIDIKAN YANG TERGAMBAR DALAM SAJAK PILIHAN (JUANITA)
14.KEPENTINGAN PENDIDIKAN TERHADAP INDIVIDU DALAM 5 SAJAK PILIHAN (SABTU)
15.SUMBANGAN PENDIDIKAN TERHADAP INDIVIDU BERDASARKAN 5 SAJAK PILIHAN.(SABTU)
16.TEMA PENDIDIKAN DALAM 5 SAJAK PILIHAN.(WITER)
17.KEPENTINGAN PENDIDIKAN DALAM PEMBENTUKAN JATI DIRI MASYARAKAT DALAM 5 SAJAK PILIHAN( JURIAH)
18.KEPENTINGAN PENDIDIKAN DALAM SOSIO EKONOMI MASYARAKAT MENERUSI 5 SAJAK PILIHAN(IPAH)
19.PERANAN GURU DALAM KECEMERLANGAN PENDIDIKAN BERDASARKAN SAJAK-SAJAK DALAM TEKS KOMSAS (MAWARNI)
20.PERANAN ILMU AGAMA DALAM KEHIDUPAN BERDASARKAN SAJAK-SAJAK YANG TERPILIH. (NORMADIAH)
21.KEPENTINGAN ILMU PENDIDIKAN DALAM MELONJAKKAN EKONOMI DAN HUBUNGAN LUAR NEGARA DALAM DALAM SAJAK PILIHAN ( NAZLAN.)
22.UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN ALAM SEKITAR YANG TERDAPAT DALAM SAJAK YANG DIPILIH (HASPIN)
23.NILAI PENDIDIKAN DALAM MASYARAKAT DALAM 5 BUAH SAJAK.(FLORENCE)
24.STRATEGI PENDIDIKAN DALAM MELAHIRKAN MODAL INSAN BERDASARKAN 5 BUAH SAJAK YANG DIPILIH.(NORIATI)
25.KEPENTINGAN PENDIDIKAN DALAM PEMBANGUNAN INSAN DALAM SAJAK-SAJAK YANG DIKAJI(MAIMUNAH)
26.NILAI-NILAI MURNI YANG TERDAPAT DALAM SAJAK-SAJAK YANG DIKAJI (JABITA)
27.NILAI-NILAI MURNI SEORANG GURU DALAM SAJAK YANG DIKAJI (SANTHA)
28.SIFAT-SIFAT MURNI PENDIDIK DALAM MELAHIRKAN GENERASI YANG BERMORAL MASA KINI (MILARNI)
29.PERANAN SEORANG PENDIDIK DALAM MEMARTABATKAN PENDIDIKAN NEGARA YANG TERDAPAT DALAM 5 BUAH SAJAK (SITI AWA)
30.PERANAN PENDIDIKAN DALAM MENJANA EKONOMI MASYARAKAT YANG TERDAPAT DALAM 5 BUAH SAJAK.( SITI AWA)
31.ISU-ISU PENDIDIKAN DALAM 5 BUAH SAJAK PILIHAN USMAN AWANG  (IDRUS)
32.PERSOALAN PENDIDIKAN DALAM TEKS PERMATA SASTERA MELAYU STPM ( IDRUS)
33.KEPENTINGAN TEKNOLOGI DALAM PENDIDIKAN DALAM 5 BUAH SAJAK (MOHD ROZLAN)
34.KEBERKESANAN PENDIDIKANUNTUK MEMBENTUK MASYARAKAT DALAM SAJAK YANG DIPILIH.(LAUJI)
35.PERANAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBANGUN INSAN  DALAM 5 BUAH SAJAK YANG DIKAJI. (NAWI)
36. PERANAN PENDIDIKAN DALAM MENGERATKAN PERPADUAN DALAM MASYARAKAT BERDASARKAN SAJAK-SAJAK YANG DIKAJI. (ALFEUS)
37. PERANAN PENDIDIKAN DALAM MEMBENTUK MODAL INSAN CEMERLANG ( ALBERT)
38.PERANAN PENDIDIKAN DALAM MENGANGKAT MARTABAT BANGSA (DULAMID)
PERSOALAN,UNSUR PENDIDIKAN,MESEJ DAN NILAI PENDIDIKAN DALAM SAJAK YANG DIPILIH(IZUAN)
39.UNSUR PENDIDIKAN SEBAGAI PANDUAN HIDUP YANG TERISI DALAM 5 BUAH SAJAK (IZUAN)

40 PENDIDIKAN AGAMA DALAM 5 BUAH SAJAK(ROSIDI)

No comments:

Post a Comment