Monday, 14 July 2014

Penulisan Kreatif

Bahagian A: Penulisan Kreatif

1.         hasilkan lima bait pantun empat kerat  yang bertemakan budi pada keluarga.
Skema permarkahan:
Pecahan
Isi
Markah
Pecahan Markah
Keterangan
A
Ciri-ciri
9
1 isi = 3 markah
3 isi = 9 markah
1. memenuhi tiga ciri pantun
2. dua ciri wajib dan mana-mana yang lain

A1: 4 baris dalam satu bait (wajib)
A2: Rima akhir sama a/b/a/b (wajib)
A3: 2 baris pembayang / 2 baris maksud
A4: 8 hingga 12 sukukata
A5: 4 hingga 4 patah perkataan dalam sebaris
B
Tema
2

Menepati  tema
C
Persoalan
5

Bertemakan budi pada keluarga
C1: membalas budi
C2: menghargai / menjunjung  budi
C3: berbudi bahasa
C4: mengenang budi
C5: membuat budi
Nota: lain-lain yang sesuai diterima
D
Gaya Bahasa
4
1 isi = 1 markah
4 isi = 4 markah
mengandungi empat gaya bahasa
§      Aliterasi
§      Asonansi
§      Simile
§      Metafora
§      Pesonifikasi
§      Hiperbola
§      Paradoks
§      Anafora/perulangan kata di awal baris
§      Epifora/perulangan kata di akhir baris
E
Kreativiti
5
1 bait = 1 markah
5 bait = 5 markah
E1: Tajuk  1 markah
E2: Kesinambungan idea
      2 markah (keseluruhannya)
      1 markah (sebahagian)
E3: Persoalan
      2 markah (3 persoalan)
      1 markah (2 persoalan)
      0 markah (1 persoalan)
Jumlah
25
Sunday, 20 April 2014

NOVEL SBDKL (Penggal 2)

PEMBANGUNAN MASYARAKAT

WATAK LEBAI MAARUF
A.            latarbelakang Pendidikan (Rujuk halaman 329)
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________

B.            Huraikan tiga peranan Lebai Maaruf mengenai kepentingan pendidikan dalam konteks pembangunan masyarakat seperti yang tergambar dalam Novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur. (soalan klon STPM P2 2013)

peranan Lebai Maaruf mengenai kepentingan pendidikan dalam konteks pembangunan masyarakat

Petikan
Petikan halaman 261
Fakta 1

Huraian/contohPetikan
Petikan halaman 264
Fakta 2

Huraian/contohPetikan
Petikan halaman 333
Fakta 3

Huraian/contohPetikan
Petikan halaman 287
Fakta 4

Huraian/contoh


Petikan
Petikan halaman 291
Fakta 5

Huraian/contohPetikan
Petikan halaman 341
Fakta 6

Huraian/contohPetikan
Petikan halaman 312
Fakta 7

Huraian/contoh
C.            Berdasarkan peranan Lebai Maaruf dalam (B), kemukakan pandangan anda tentang kepentingan pendidikan itu dalam konteks pembangunan masyarakat hari ini.

Keterangan: Calon dikehendaki mengemukakan isi (pandangan luar teks tetapi mesti ada kaitan dengan pembangunan masyarakat) yang berkaitan dengan kepentingan pendidikan dalam konteks pembangunan masyarakat hari ini.

Panduan:
Contoh 1: (Peranan sebagai pendakwah)
                Apa yang boleh dilakukan oleh seorang pendakwah dalam konteks pembangunan masyarakat bagi memberi keterangan tentang kepentingan pendidikan.

F1:          Menggunakan kemudahan media sosial
H/C:       Pendakwah masa kini perlu peka dengan perkembangan / ledakan maklumat yang menjadi medium yang sangat sesuai untuk menyampaikan dakwah secara yang lebih effisyen, seperti laman sosial contohnya terdapat ramai pendakwah kontemporari yang mempunyai blog, facebook yang digunakan untuk menyampaikan dakwah. Ternyata kaedah ini mampu menarik perhatian golongan muda.

Arahan: Berdasarakan panduan yang dikemukakan di atas, kemukakan pandangan anda apakah yang boleh dilakukanberkaitan pendidikan dalam konteks pembangunan masyarakat.


Fakta 2

Huraian/contoh
Fakta 3

Huraian/contoh
Fakta 4

Huraian/contohPENGUKUHAN:

Aktiviti Berkumpulan
Arahan: (a).        Bincangkan peranan watak-watak di bawah mengenai kepentingan pendidikan dalam konteks pembangunan masyarakat seperti yang tergambar dalam Novel Saudagar Besar Dari Kuala Lumpur.

                (b).         Berdasarkan peranan watak-watak dalam (a), kemukakan pandangan anda tentang kepentingan pendidikan itu dalam konteks pembangunan masyarakat hari ini.

1.            Encik Muhammad
2.            Rahim
3.            Mahani
4.            Datuk Tan

5.            Sudin